Kelataan opintotukimuutoksia

Kelataan opintotukimuutoksia

Kelataan opintotukimuutoksia

Olet ehkä kuullut, että Kelan opintotuki on muuttumassa 1.8.2017 alkaen, mutta mitä se todellisuudessa tarkoittaa? Koitan selventää mitä muutokset konkreettisesti tulevat muuttamaan ja mitä sinun tulee ottaa huomioon muutosten astuessa voimaan.

Opintoraha tulee olemaan kaikilla 250,28€/tukikuukausi. Opintorahan lisäksi voi hakea opintolainaa, johon saa valtiontakauksen. Kuukausilainan määrää on nostettu nykyisestä 400 eurosta 650 euroon. Huomaa myös, että muutoksen jälkeen valtiontakauksen voi saada, vaikka olisi aiempi maksuhäiriömerkintä.

Kannattaa myös tarkistaa, oletko oikeutettu saamaan valmistuessasi opintolainahyvityksen, joka on 40% siitä lainan osasta, joka ylittää 2500€.
Näet ehdot täältä http://www.kela.fi/opintolainahyvitys

Vuositulorajat eivät tule muuttumaan vaan tukikuukautta kohti saa olla tuloja 660€ ja tuetonta kuukautta kohden saa olla tuloja 1970€.
Voit lukea lisää täältä, http://www.kela.fi/opintotuki-omat-tulot

Isoin muutos tulee olemaan asumislisän poistuminen ja siirtyminen yleisen asumistuen piiriin. Kela lakkauttaa asumislisät automaattisesti, joten sinun ei tarvitse tehdä  sitä itse. Sinun tulee kuitenkin hakea uutta asumistukea Kelasta! Tämän voit tehdä Kelan asiointipalvelussa jo toukokuun lopulla, jos tiedät syksyn tulosi, asumismenosi ja muut asumisolosuhteesi.

Samaan ruokakuntaan kuuluvat hakevat yhteisen asumistuen. Huomaa, että samaan ruokakuntaan kuuluu lähisukulaiset (myös avio- ja avopuolisot), muualla asuva puoliso ja alaikäiset lapset, yhteisellä vuokrasopimuksella asunnon vuokranneet ja HUOM. vaikka olisitte esimerkiksi kämppiksen kanssa vuokranneet asunnon erillisillä vuokrasopimuksilla kuulutte samaan ruokakuntaan mikäli vuokrasopimuksessa tai sen liitteessä sanotaan, että olette vastuussa koko asunnon vuokrasta.

Asumistuen määrään vaikuttavat kaikki ansio- ja pääomatulot. Katso tulojen määrät, jotka eivät pienennä asumistukea. http://www.kela.fi/tulorajat-taulukko
Huomaa myös, että saat ansiotulovähennyksen (300€/kk) -tätä ei siis huomioida asumistuessa. Opintoraha on asumistuessa huomioitavaa tuloa. Opintorahasta ja muista sosiaalietuuksista ei saa ansiotulovähennystä, koska ne eivät ole palkkatuloa.

Asumistuessa huomioitaviin enimmäisasumismenoihin vaikuttavat ruokakunnan koko ja asunnon sijaintikunta. http://www.kela.fi/kenelle_enimmaisasumismenot
Asumistuki on enintään 80% enimmäisasumismenojen suuruisista hyväksyttävistä asumismenoista, jos tulot eivät vaikuta asumistukeen.

Hyväksyttävät asumismenot löydät täältä;
http://www.kela.fi/kenelle_kohtuulliset-asumismenot

Voit arvioida asumistukesi määrän tällä laskurilla; https://easiointi.kela.fi/aylaskenta_app/AYLaskentaApplication