VAMOK luopuu FRANK-opiskelijakortista / VAMOK ends cooperation with FRANK student card

VAMOK luopuu FRANK-opiskelijakortista / VAMOK ends cooperation with FRANK student card

HUOMIO VAMOKIN JÄSEN! ATTENTION MEMBER OF VAMOK!

VAMOK luopuu yhteistyöstä FRANK-opiskelijakortin kanssa kesän aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että myös FRANK-mobiiliopiskelijakortin käyttöoikeus tulee päättymään.

– – – – –

VAMOK is resigning from cooperation with FRANK student card during this summer. This means that also the license for using the FRANK mobile student card will end.

READ MORE IN ENGLISH BELOW!

MUTTA EI HÄTÄÄ TAI SYYTÄ PANIIKKIIN!

VAMOK ottaa 6.6.2018 käyttöönsä uuden Slice.fi-mobiilisovelluksen sekä AMK-opiskelijakortin.

Slice.fi-mobiilisovelluksen ja sen sisältämän digitaalisen AMK-opiskelijakortin käyttäminen on VAMOKin jäsenille maksutonta ja kaikki nykyiset jäsenet saavat automaattisesti VAMOKille ilmoittamaansa sähköpostiin tunnukset Slice.fi-sovellukseen kirjautumiseen.

Kirjautumalla Slice.fi-mobiilisovellukseen sähköpostiin saamillasi tunnuksilla, saat käyttöösi (FRANK-opiskelijakortin korvaavaan) digitaalisen AMK-opiskelijakortin, jolla olet oikeutettu valtakunnallisiin opiskelijaetuihin, kuten VR, Matkahuolto ja Kelan ateriatuki sekä Vaasan paikallisiin opiskelijaetuihin, jotka löytyvätkin nyt kätevästi appistä listattuna.

VAMOKin logolla varustettu AMK-opiskelijakortti toimii jatkossa myös opiskelijakunnan jäsenyyden virallisena tunnisteena, joten saat sillä kätevästi käyttöösi myös VAMOKin jäsenedut ja alennukset. Uusi app mahdollistaa yhteistyökumppaneillemme entistä paremmat mahdollisuudet monipuolisten jäsenetujen tarjoamiseen, esim. tuntuvien kertaluontoisten ja rajoitettujen tarjousten muodossa.

Sovelluksesta tulet löytämään myös VAMOKin liikuntavuorot, kampusalueen Juveneksen ruokalistat sekä VAMOK-tiedotteet, joten Slice.fi-appin käyttöönoton myötä löydät tarvitsemasi tiedot entistä helpommin yhdestä paikasta.

Jos haluat digitaalisen opiskelijakortin lisäksi fyysisen AMK-opiskelijakortin, on sellainen mahdollista tilata 10 euron hintaan syksystä alkaen.

AVOIN AMK -OPISKELIJAT JA VAMOKIN PINKKI JÄSENKORTTI

VAMOKin jäsenenä olevat Avoin AMK -opiskelijat eivät ole oikeutettuja digitaaliseen opiskelijakorttiin, eivätkä siitä syystä saa tunnuksia Slice.fi-appin käyttöönottoon vielä 6.6.2018.

Slice.fi-appista on kuitenkin tulossa versio, jossa Avoin AMK-opiskelijoiden digitaalinen opiskelijakortti korvaantuu digitaalisella versiolla VAMOKin pinkistä jäsenkortista. Tämä versio on juuri hyväksymiskierroksella ja sen odotetaan tulevan käyttöön syksyyn mennessä.

VAMOKin pinkki jäsenkortti jatkaa kuitenkin toisena virallisena jäsenyyden tunnistamisen keinona jatkossakin, joten avoimen opiskelijat voivat jatkaa fyysisen jäsenkortin käyttöä jäsenyyden todentamiseksi siihen asti, että myös he saavat appin käyttöönsä.

ONHAN VAMOKILLA VALOKUVASI?

Voidaksesi ottaa käyttöön Slice.fi-mobiilisovelluksen, tulee sinulla olla VAMOKin jäsenrekisterissä valokuva. Jos olet viime lukuvuoden aikana tilannut VAMOKin fyysisen jäsenkortin, löytyy kuvasi jo valmiiksi jäsenrekisteristämme ja saat tunnukset Slice.fi-appin käyttöönottoon automaattisesti 6.6.2018.

Jos et ole saanut tunnuksia sähköpostiin viimeistään 7.6.2018 tai tiedät jo valmiiksi valokuvasi puuttuvan jäsenrekisteristämme, voit lähettää valokuvasi osoitteeseen toimisto@vamok.fi. Valokuvan tulee olla edestäpäin otettu, hyvin valaistu, passikuvaa muistuttava naamakuva. Liitä sähköpostisi viestiin lisäksi koko nimesi sekä syntymäaikasi (PP.KK.VVVV). Kunhan olemme hyväksyneet kuvasi ja lisänneet sen jäsenrekisteriin, saat automaattisesti sähköpostiisi tunnukset appin käyttöönottoon.

Slice.fi-appiin liittyvissä ongelmatilanteissa ota yhteyttä: toimisto@vamok.fi

** IN ENGLISH **

ATTENTION MEMBER OF VAMOK!

VAMOK is resigning from cooperation with FRANK student card during this summer. This means that also the license for using the FRANK mobile student card will end.

BUT NO REASON TO WORRY OR PANIC!

Starting on 6.6.2018, VAMOK will bring into service the new Slice.fi mobile app and AMK student card.

Using the Slice.fi mobile app and the built-in digital AMK student card is free of charge for VAMOK members and all current members will automatically receive login details for the app via email.

By logging into the Slice.fi mobile app with the login details received via email, you get the access to the digital AMK student card (replacing the FRANK student card) which allows you to take advantage of national student benefits, like VR (train ticket discounts), Matkahuolto (bus ticket discounts), Kela’s student meal support, and Vaasa’s local student benefits, which you can find conveniently listed on the app.

AMK student card with the VAMOK logo will also work as an official proof of the VAMOK membership, so with that you will also get the access to VAMOK’s membership benefits and discounts. The new app allows even better possibilities for our partners to offer even wider range of membership benefits, for example significant one-time discounts and limited offers.

From the app you can also find VAMOK’s sport shifts, the menus of Juvenes restaurants in the campus area and VAMOK newsletters, so with the Slice.fi app you will find the information you need conveniently in the same place.

In addition to the digital student card if you also want to order the physical AMK student card, it is possible to order one for the price of 10 euros starting in the autumn.

AVOIN AMK STUDENTS AND VAMOK’S PINK MEMBERSHIP CARD

Avoin AMK students who are VAMOK members are not eligible for the digital student card, and for that reason will not receive login details for using the Slice.fi app on 6.6.2018.

However, there is a new version of Slice.fi app in the works, where Avoin AMK students’ digital student card is replaced by a digital version of VAMOK’s pink membership card. This version is in the approval phase at the moment and it is expected to be ready for use by autumn.

VAMOK’s pink membership card will still continue to be used as the second official way of proving one’s VAMOK membership, so Avoin AMK students can continue using the physical membership card all the way until they also get the access to the app.

DOES VAMOK HAVE YOUR PHOTOGRAPH?

In order to start using the the Slice.fi mobile app, you need to have your photograph in VAMOK’s membership register. If you ordered the physical VAMOK membership card during last study year, we already have your photo in the membership register and you will automatically get the login details on 6.6.2018.

If you have not received your login details by 7.6.2018 or you already know that your photo is missing from the register, you can send your photo to toimisto@vamok.fi. The photo needs to be well-lit, frontal photo of your face, resembling a passport photo. Please attach into the email message also your full name and date of birth (DD.MM.YYYY). You will automatically receive the login details for the app once we have approved your photo and added it into the register.

If you have any problems with the Slice.fi app, please contact toimisto@vamok.fi