Artikkeli

Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ja Suomen yliopplilaskuntien liitto (SYL) vaativat eduskuntavaalikampanjassaan 100 euron tasokorotusta opintorahaan. Tällä hetkellä moni opiskelija elää köyhyysrajan alla. Korkeakouluopiskelijoiden opintoraha on tällä hetkellä 268,23 euroa kuukaudessa. Lisäksi opiskelijat voivat saada asumistukea, jonka taso riippuu asuinkunnasta ja ruokakunnan koosta. ”Liian moni opiskelija...

VAMOK etsii aktiivisia opiskelijoita, joita kiinnostaa päästä vaikuttamaan ja joilla on halua saada enemmän tietoa omaa alaansa koskevista asioista. Koulutusvastuukokousedustajien tehtävänä on osallistua oma koulutusyksikkönsä opettajien kokouksiin ja kirjoittaa siellä käsitellyistä asioista raportti, joka tulee opiskelijoiden nähtäville. Onnistuneesti kirjoitetusta ja julkaistuista raporteista maksetaan edustajalle palkkio. Kokouksia...

VAMOK valitsee vuosittain tutoreita ohjaamaan uusien opiskelijoiden koulun aloitusta. Tutorhaussa on mahdollista valita kolmesta eri tutoroinnista, joiden tehtävät eroavat toisistaan. Nämä eri tehtävät ovat suomenkielinen vertaistutorointi, englanninkielinen vertaistutorointi sekä vaihtaritutorointi. Suomenkielinen vertaistutorointi: Suomenkielisessä vertaistutoroinnissa pääsee tutoroimaan suomenkielisiä ryhmiä, jotka ovat aloittamassa tutkintonsa.  Englanninkielinen vertaistutorointi: Englanninkielisessä vertaistutoroinnissa pääsee tutoroimaan...