Mikä on opiskelijakunta?

Opiskelijakunta

 

Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta VAMOK on noin 1900 opiskelijan muodostama Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden palvelu- ja edunvalvontaorganisaatio.   Opiskelijakunnan tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiään. Opiskelijakunnan tehtävänä on myös valita opiskelijaedustajat päätoimisten opiskelijoiden keskuudesta ammattikorkeakoulun hallitukseen ja muihin monijäsenisiin toimielimiin sekä osallistua ammattikorkeakoulun muuhun toimintaan.

 

Jokainen Vaasan ammattikorkeakoulun päätoiminen opiskelija voi kuulua opiskelijakuntaan. Opiskelijakunta voi hyväksyä jäsenikseen myös muita ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Jäsenet hyväksyy opiskelijakunnan hallitus.   Opiskelijakunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä kolmesta yhdeksään (3-9) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sopii keskinäisestä työnjaosta.   Liity VAMOKin jäseneksi ja olet osaltasi varmistamassa, että etujasi ajetaan. Muita etuja jäsenyydestä ovat mm. digitaalinen opiskelijakortti ja LUKUISIA paikallisia ja valtakunnallisia opiskelija-alennuksia, joita hyödyntämällä säästät tukun rahaa. VAMOKiin kuulumalla voit myös kuntoilla ja harrastaa ilmaiseksi opiskelijakunnan jäsenille tarjotuilla liikuntavuoroilla ja osallistua itse VAMOKin toimintaan. Älä siis heittäydy passiiviseksi, vaan fiksusti sekaannu asioihin, jotka elämääsi vaikuttavat!

 

 

Luottamustoiminta, VAMOKin edustajisto, hallitus ja opiskelijaedustajat

 

Opiskelijakunta VAMOKin avulla sinulla on mahdollisuus päästä vaikuttamaan sinulle merkittäviin asioihin. Vaikuttaa voit monella eri tavalla: voit asettua ehdolle esimerkiksi edustajistovaaleissa tai hakea VAMOKin hallitukseen syksyisin. Edustajisto edustaa korkeinta mahdollista päätäntävaltaa opiskelijakunnassa ja VAMOKin hallitus huolehtii opiskelijakunnan toiminnan päivittäisestä pyörittämisestä ja esimerkiksi tapahtumien järjestämisestä. Vaikuttamistyötä voit toteuttaa myös opiskelijaedustajana erilaisissa VAMKin työryhmissä. VAMOKin edustajisto ja hallitus valitsevat opiskelijaedustajat hakemuksien perusteella. Lisäksi voit hakea esimerkiksi tutoriksi tai kansainväliseksi tutoriksi ja päästä tätä kautta osallistumaan opiskelijatoimintaan uudesta näkökulmasta. VAMOKilla on monia erilaisia työryhmiä, jotka eivät velvoita mihinkään, mutta joissa voit oman kiinnostuksesi ja aikasi puitteissa osallistua VAMOKin toimintaan.