Opiskelijaedustajat

Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat mukana kaikissa koulun työryhmissä ja toimielimissä, joissa päätöksiä tehdään. VAMOK nimeää opiskelijaedustajat näihin koulun sisäisiin toimielimiin. Toimielimissä käsitellään Vaasan ammattikorkeakoulua koskevaa toimintaa, kuten koulutusohjelmien sisältöä ja korkeakoulun suuntalinjoja.

Lisäksi VAMOKilla on edustajat Vaasan opiskelija-asuntosäätiö VOASin valtuuskunnassa ja hallituksessa sekä Tiedekirjasto Tritonian johtokunnassa. Varsinainen edustaja on kirjattu ensin ja mahdollinen varajäsen sulkeisiin.

 

Hyvinvointityöryhmä

VAMOKin edustaja: Hilda Norrback

 

Opiskelijapalveluiden kokoukset

Opiskelijapalveluiden tuottamia palveluja ovat kansainväliset palvelut, hakijapalvelut, opintotoimistopalvelut sekä työjärjestyssuunnittelu.

 

VAMOKin edustaja: Jenni Lähteenmäki

 

Koulutusvastuukokoukset

Koulutusvastuukokoukset käsittelevät koulutusalojen ajankohtaisia asioita, ja ovat siten lähimpänä opiskelijoiden jokapäiväistä toimintaa. Koulutusvastuukokouksiin osallistuu koulutusalan henkilöstö sekä opiskelijoiden edustaja. Koulutusvastuukokouksia järjestetään alasta riippuen noin kerran kuukaudessa, tarvittaessa useammin. Opiskelijaedustajien raportit löytyvät portaalista koulutusohjelmien sivuilta.


Opiskelijaedustajat (2022):

 

  • Liiketalous – Sonja Jaatinen
  • International Business – Thomas Parviainen
  • Hoitotyö – Merja Hemminki
  • Sosiaaliala – Anni Palo
  • Tietojenkäsittely – Jasmin Paalijärvi
  • Tietotekniikka –
  • Energia- ja ympäristötekniikka – Olli Syrjälä (Niko Yli-Kuivila)
  • Sähkötekniikka –
  • Konetekniikka – Joel Tisza
  • Information Technology –

 

 

VAMKin Tutkintolautakunta

Opiskelijaedustaja: Laura Latvala (Antti Kaskiluoto)

 

Vaasan ammattikorkeakoulun (VAMK) osakeyhtiön hallitus

Opiskelijoiden edustaja: Niko Yli-Kuivila

 

VAMKin johtoryhmä 

VAMOKin edustaja: Antti Kaskiluoto (Jenni Lähteenmäki)

 

Vaasan opiskelija-asuntosäätiö VOASin hallitus

VOAS säännöt


VAMOKin edustaja: 

Jenna Kivijärvi