Opiskelijaedustajat

Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat mukana kaikissa koulun työryhmissä ja toimielimissä, joissa päätöksiä tehdään. VAMOK nimeää opiskelijaedustajat näihin koulun sisäisiin toimielimiin. Toimielimissä käsitellään Vaasan ammattikorkeakoulua koskevaa toimintaa, kuten koulutusohjelmien sisältöä ja korkeakoulun suuntalinjoja.

Lisäksi VAMOKilla on edustajat Vaasan opiskelija-asuntosäätiö VOASin valtuuskunnassa ja hallituksessa sekä Tiedekirjasto Tritonian johtokunnassa. Varsinainen edustaja on kirjattu ensin ja mahdollinen varajäsen sulkeisiin.

 

Hyvinvointityöryhmä

VAMOKin edustaja: Jenna Laitila

 

Opiskelijapalveluiden kokoukset

Opiskelijapalveluiden tuottamia palveluja ovat kansainväliset palvelut, hakijapalvelut, opintotoimistopalvelut sekä työjärjestyssuunnittelu.

 

VAMOKin edustaja: Olli Syrjälä

 

Koulutusvastuukokoukset

Koulutusvastuukokoukset käsittelevät koulutusalojen ajankohtaisia asioita, ja ovat siten lähimpänä opiskelijoiden jokapäiväistä toimintaa. Koulutusvastuukokouksiin osallistuu koulutusalan henkilöstö sekä opiskelijoiden edustaja. Koulutusvastuukokouksia järjestetään alasta riippuen noin kerran kuukaudessa, tarvittaessa useammin. Opiskelijaedustajien raportit löytyvät portaalista koulutusohjelmien sivuilta.


Opiskelijaedustajat:

 

  • Liiketalous – Katja Tihleman
  • International Business – Ulrika Palmberg
  • Hoitotyö – Jenni Lähteenmäki
  • Sosiaaliala – Sanna Holm
  • Tietojenkäsittely – Jasmin Paalijärvi
  • Tietotekniikka –  Paavali Aho
  • Energia- ja ympäristötekniikka – Niko Yli-Kuivila
  • Sähkötekniikka – Simon Smeds
  • Konetekniikka – Kari Hartikainen
  • Information Technology –

 

 

Tutkintolautakunta

Opiskelijaedustaja: Emma Heininen

 

Vaasan ammattikorkeakoulun (VAMK) osakeyhtiö

Opiskelijaedustaja: Anne Ilmonen

 

VAMK johtoryhmä 

VAMOKin edustaja: Ulrika Palmberg (Sami Korpela)

 

VOAS hallitus

http://www.voas.fi/pdf/voas_saannot-1.pdf


VAMOKin edustajat: 

Jenna Kivijärvi (Teemu Oksanen)

 

VOAS valtuuskunta

http://www.voas.fi/pdf/voas_saannot-1.pdf


VAMOKin edustajat:

Vuonna 2021 nimetyt jäsenet (varajäsenet)
Sami Korpela (Emilia Paasonen)
Ulrika Palmberg (Silvia Musikka)

 

Vuonna 2020 nimetyt jäsenet (varajäsenet)
Emma Heininen (Kimi Bui)
Paavo Sormunen (Miika Nurmi)