Opiskelijaedustajat

Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat mukana kaikissa koulun työryhmissä ja toimielimissä, joissa päätöksiä tehdään. VAMOK nimeää opiskelijaedustajat näihin koulun sisäisiin toimielimiin. Toimielimissä käsitellään Vaasan ammattikorkeakoulua koskevaa toimintaa, kuten koulutusohjelmien sisältöä ja korkeakoulun suuntalinjoja.

Lisäksi VAMOKilla on edustajat Vaasan opiskelija-asuntosäätiö VOASin valtuuskunnassa ja hallituksessa sekä Tiedekirjasto Tritonian johtokunnassa. Varsinainen edustaja on kirjattu ensin ja mahdollinen varajäsen sulkeisiin.

 

Hyvinvointityöryhmä

VAMOKin edustaja: Hilda Norrback

 

Opiskelijapalveluiden kokoukset

Opiskelijapalveluiden tuottamia palveluja ovat kansainväliset palvelut, hakijapalvelut, opintotoimistopalvelut sekä työjärjestyssuunnittelu.

 

VAMOKin edustaja: Jenni Lähteenmäki

 

Koulutusvastuukokoukset

Koulutusvastuukokoukset käsittelevät koulutusalojen ajankohtaisia asioita, ja ovat siten lähimpänä opiskelijoiden jokapäiväistä toimintaa. Koulutusvastuukokouksiin osallistuu koulutusalan henkilöstö sekä opiskelijoiden edustaja. Koulutusvastuukokouksia järjestetään alasta riippuen noin kerran kuukaudessa, tarvittaessa useammin. Opiskelijaedustajien raportit löytyvät portaalista koulutusohjelmien sivuilta.


Opiskelijaedustajat:

 

  • Liiketalous – Katja Tihleman
  • International Business – Ulrika Palmberg
  • Hoitotyö – Jenni Lähteenmäki
  • Sosiaaliala – Sanna Holm
  • Tietojenkäsittely – Jasmin Paalijärvi
  • Tietotekniikka –  Paavali Aho
  • Energia- ja ympäristötekniikka – Niko Yli-Kuivila
  • Sähkötekniikka – Simon Smeds
  • Konetekniikka – Kari Hartikainen
  • Information Technology –

 

 

Tutkintolautakunta

Opiskelijaedustaja: Laura Latvala

 

Vaasan ammattikorkeakoulun (VAMK) osakeyhtiö

Opiskelijaedustaja: Anne Ilmonen

 

VAMK johtoryhmä 

VAMOKin edustaja: Antti Kaskiluoto (Jenni Lähteenmäki)

 

VOAS hallitus

VOAS säännöt


VAMOKin edustaja: 

Jenna Kivijärvi