Opiskelijaedustajat

Opiskelijaedustajat

Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat mukana kaikissa koulun työryhmissä ja toimielimissä, joissa päätöksiä tehdään. VAMOK nimeää opiskelijaedustajat näihin koulun sisäisiin toimielimiin. Toimielimissä käsitellään Vaasan ammattikorkeakoulua koskevaa toimintaa, kuten koulutusohjelmien sisältöä ja korkeakoulun suuntalinjoja.

Lisäksi VAMOKilla on edustaja Vaasan opiskelija-asuntosäätiö VOASin hallituksessa. Varsinaiset edustajat on kirjattu ensin ja mahdollinen varajäsen sulkeisiin.

Hyvinvointityöryhmä

VAMOKin edustaja: Lotta Valo

Opiskelijapalveluiden kokoukset

Opiskelijapalveluiden tuottamia palveluja ovat kansainväliset palvelut, hakijapalvelut, opintotoimistopalvelut sekä työjärjestyssuunnittelu.

 

VAMOKin edustaja: Leevi Alanko

Vaasan ammattikorkeakoulun tutkintolautakunta

Opiskelijaedustaja: Laura Latvala (Antti Kaskiluoto)

Vaasan ammattikorkeakoulun (VAMK) osakeyhtiön hallitus

Opiskelijoiden edustaja: Niko Yli-Kuivila

Vaasan ammattikorkeakoulun johtoryhmä

VAMOKin edustaja: Otto Mäkiniemi (Jenna Kivijärvi)

Vaasan opiskelija-asuntosäätiö VOASin hallitus

VOAS säännöt


VAMOKin edustaja: 
Jenna Kivijärvi

Koulutusvastuukokoukset

Koulutusvastuukokoukset käsittelevät koulutusalojen ajankohtaisia asioita, ja ovat siten lähimpänä opiskelijoiden jokapäiväistä toimintaa. Koulutusvastuukokouksiin osallistuu koulutusalan henkilöstö sekä opiskelijoiden edustaja. Koulutusvastuukokouksia järjestetään alasta riippuen noin kerran kuukaudessa, tarvittaessa useammin. Opiskelijaedustajien raportit löytyvät portaalista koulutusohjelmien sivuilta.

Opiskelijaedustajat (2023):

 

 • Liiketalous – Aatu Puisto (Petra Hirstiö)
 • International Business –
 • Hoitotyö – Antti Kaskiluoto (Pauliina Vainiotalo)
 • Sosiaaliala – Annika Halme (Katja Oksanen Monteros)
 • Tietojenkäsittely –
 • Tietotekniikka – Ilmari Ohristo
 • Ympäristötekniikka – Polina Aganimova
 • Energiatekniikka – Robin Hagqvist
 • Sähkötekniikka – Julia Aspholm
 • Konetekniikka – Joel Tisza (Eero Tuomisto)
 • Information Technology –