Usein kysytyt kysymykset

Opiskelijakortti
Kuinka voin liittyä VAMOKin jäseneksi ja saada käyttööni Slice-/pivo -opiskelijakortin?

Voit liittyä VAMOKin jäseneksi, jos olet ilmoittanut itsesi läsnäolevaksi opiskelijaksi Vaasan ammattikorkeakouluun. Opiskelijakunnan jäsenmaksusuorituksen jälkeen olet oikeutettu Slice-/Pivo -mobiiliopiskelijakortin käyttöön.

VAMOKin jäseneksi voit liittyä täältä

Ketkä voivat saada valtakunnalliset opiskelijaedut kuten Matkahuollon ja VR:n opiskelijahintaiset matkat tai Kelan opiskelijahintaisen lounaan?

Olet oikeutettu valtakunnallisiin opiskelijaetuihin, jos opiskelet päivätoteutuksessa tai monimuotototeutuksessa. Valitettavasti nämä edut eivät ole saatavilla avoimen ammattikorkeakouln opiskelijoille

Mitä hyödyn opiskelijakortista?

Opiskelijakortilla saat käyttöösi valtakunnalliset opiskelijaedut kuten halvemman lounaan opiskelijaravintoloista, opiskelijahintaiset matkaliput Matkahuollolta ja VR:ltä. Voit lukea lisää valtakunnallisista eduista täältä

Tämän lisäksi saat käyttöösi Slice.fi:n sadat edut ympäri Vaasan ja Suomen. Slice-etuihin voit tutustua tarkemmin täällä.

Opiskelijakortilla tunnistaudut VAMOKin jäseneksi, joka takaa sinulle ilmaisen pääsyn opiskelijakunnan liikuntavuoroille. Saat myös palvelut ja tapahtumaliput alennettuun jäsenhintaan näyttämällä opiskelijakorttiasi.

Miten saan uudet tunnukset Slice.fi -sovellukseen? (Vaihdoin puhelinta tai sovellus kirjasi minut muusta syystä ulos)

Mikäli sovellus syystä tai toisesta kirjaa sinut ulos, voit tilata uudet tunnukset osoitteesta slice.fi/resetoi

Tilasin fyysisen AMK-opiskelijakortin. Milloin ja miten saan korttini?

Fyysiset AMK-kortit ovat noudettavissa VAMOKin toimistolta n. 2 viikon kuluttua tilauksesta.

Tutorointi

Miten ja milloin voin hakea tutoriksi?

Tutorhaku on auki tammikuussa. Kaikki VAMOKin jäsenet voivat hakea tutoriksi. Samaan aikaan haetaan myös kansainvälisiä tutoreita, jotka auttavat kouluumme saapuvia vaihto-opiskelijoita.

Mitä eroa on vertais-, vastuu- ja kansainvälisellä tutorilla?

Vertaistutorit toimivat 3-4 tutorin ryhmissä ja ohjaavat yhtä aloittavaa ryhmää. Vertaistutorit tutustuttavat uudet opiskelijat Vaasan ammattikorkeakouluun ja Vaasaan. Heidän esihenkilönä toimii vastuututor, joka tutoroi yleensä toista vuotta.

Kansainväliset tutorit toimivat itsenäisesti ja tutoroivat 1-3 vaihto-opiskelijaa.

Saako tutorointiin koulutuksen?

Kyllä. Tutoreille järjestetään kevään aikana koulutustilaisuuksia mukaan lukien tutorleiri. Kesän yli tutorit saavan ladata akkujaan, jonka jälkeen elokuussa järjestetään vielä yksi koulutus ennen uusien opiskelijoiden saapumista ja varsinaisen tutoroinnin alkamista.

Saako tutoroinnista opintopisteitä?

Kyllä. Vertaisutoroinnista saa 3 vapaavalintaista opintopistettä, vastuutuoroinnista yhden ja kansainvälisestä tutoroinnista 2 opintopistettä.

Edustajisto

Mikä on edustajisto?

Edustajisto, tunnetaan myös nimellä ”edari”, käyttää opiskelijakunnan ylintä päätäntävaltaa. Se koostuu 20 varsinaisesta jäsenestä ja varajäsenistä. Edustajisto päättää mm. seuraavista asioista:

 • Valitsee hallituksen jäsenet
 • Valvoo ja ohjaa hallituksen toimintaa
 • Vahvistaa edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
 • Valitsee opiskelijaedustajat
 • Päättää jäsenmaksuista
 • Vahvistaa tulevan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion
 • Päättää opiskelijakunnan toiminnan suuntaviivoista
Ketkä saavat osallistua edustajiston kokouksiin?

Edustajiston kokouksiin saavat edustajiston jäsenten ja puheenjohtajiston lisäksi osallistua puhe- ja läsnäolo-oikeudella opiskelijakunnan jäsenet, hallituksen jäsenet sekä työntekijät ja muut sidosryhmien edustajat. Edustajisto voi tarvittaessa rajoittaa oikeutta jonkin asian käsittelyn ajaksi.

Haluan hakea edustajistoon! Miten toimin?

Edustajiston jäsenet valitaan kerran vuodessa järjestettävissä edustajistonvaaleissa, yleensä loka-marraskuussa. Edustajisto valitaan suhteellisella listavaalilla ehdolle asettuneista vaalikelpoisista jäsenistä.

Kaikki opiskelijakunnan jäsenet ovat vaalikelpoisia edustajistovaaleissa.

Hallitus

Mikä on hallitus?

VAMOKin hallitus koostuu luottamustoimijoista, joiden on oltava Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijoita ja opiskelijakunnan jäseniä. Hallituksen jäsenet valitsee VAMOKin edustajisto järjestäytymiskokouksessaan vuoden loppupuolella. Hallituksen tehtävänä on johtaa opiskelijakunnan toimintaa toimintasuunnitelman ja edustajiston linjausten mukaisesti.

Miten haen hallitukseen?

Hallitukseen järjestetään haku marraskuussa. Hallitushakijat haastatellaan ja lopullinen hallitus valitaan marraskuun lopussa järjestettävässä edustajiston järjestäytymiskokouksessa.

Kuinka kauan hallitustehtävät kestävät?

Hallitustehtävät kestävät yhden kalenterivuoden kerrallaan.

Mitä tehtäviä voin tehdä hallituksessa?

Työ jakautuu sektorikohtaisiin vastuisiin sekä kollektiiviseen koko hallitusta koskevaan toimintaan.

Eri sektorit ovat:

 • Puheenjohtaja
 • Koulutuspoliittinen vastaava
 • Sosiaalipoliittinen vastaava
 • Tutorvastaava
 • Kansainvälisyysvastaava
 • Tapahtumavastaava
 • Liikunta- ja vapaa-aikavastaava
 • Viestintävastaava

Voit lukea tarkemman kuvauksen kaikista eri sektoreista täältä

VAMOKin liikunta

Ketkä saavat osallistua VAMOKin liikuntavuoroille ja mitä ne maksaa?

VAMOKin liikuntavuoroille ovat tervetulleita kaikki jäsenemme. Liikuntavuoroihin osallistumisesta ei veloiteta mitään.

Suosikkilajini ei ole liikuntavuorotarjonnassa. Miten voin saada suosikkilajini osaksi VAMOKin liikuntavuoroja?

Liikuntavuorolajit päätetään aina lukuvuosi kerrallaan. VAMOK teettää jäsenkyselyn joka kevät jossa kartoitetaan jäseneidemme liikuntatoiveita. Kyselyn perusteella valitaan seuraavan lukuvuoden liikuntalajit.

Tapahtumat
Mikä on tapahtumatiimi?

Tapahtumatiimi, eli TATTI, koostuu kahdeksasta vapaaehtoisesta opiskelijasta, jotka auttavat opiskelijakuntaa suunnittelemaan ja toteuttamaan opiskelijoille mieleisiä tapahtumia. TATTI työskentelee läheisesti hallituksen tapahtumavastaavan kanssa.

Miten pääsen mukaan tapahtumatiimiin?

Tapahtumatiimiin järjestetään julkinen haku keväisin, joista tiedotetaan VAMOKin viestintäkanavissa. Kaikki VAMOKin jäsenet ovat tervetulleita hakemaan mukaan!

Koulutusvastuukokousedustaja
Mikä on koulutusvastuukokousedustaja?

Koulutusvastuukokousedustaja, eli kovako edustaja on opiskelijaedustaja Vaasan ammattikorkeakoulun koulutusyksiköiden kokouksissa. Jokaiselle alalle on oma kovako-edustaja.

Miten pääsen koulutusvastuukokousedustajaksi?

Tehtävään järjestetään haku alkuvuodesta. Tehtävä ei vaadi sinulta aikaisempaa osaamista tai kokemusta.

Saako koulutusvastuukokousedustaja palkkion tai opintopisteitä?

Kovako edustaja ei saa tehtävästään opintopisteitä, mutta hän pääsee vahvasti vaikuttamaan mitä omalla alalla tapahtuu. Kovako edustaja kirjoittaa jokaisesta kokouksesta lyhyen raportin, joka tulee muiden opiskelijoiden luettavaksi. Jokaisesta raportista maksetaan 50 € palkkio.