Edustajisto

Edustajisto

Edustajisto käyttää opiskelijakunnan ylintä päätösvaltaa. Edustajisto koostuu 20 varsinaisesta jäsenestä sekä varajäsenistä. Varsinaisen jäsenen ollessa estynyt osallistumaan kokoukseen, on hänen tilallaan oikeutettu osallistumaan kokoukseen samaan vaaliliittoon kuuluva, jolla on seuraavaksi suurin vertausluku.

Mitä edustajisto tekee?

 

  • Valitsee hallituksen jäsenet
  • Valvoo ja ohjaa hallituksen toimintaa
  • Vahvistaa edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
  • Valitsee opiskelijaedustajat
  • Päättää jäsenmaksuista
  • Vahvistaa tulevan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion
  • Päättää opiskelijakunnan toiminnan suuntaviivoista

Ketkä saavat osallistua kokouksiin?
Edustajiston kokouksiin saavat edustajiston jäsenten ja puheenjohtajiston lisäksi osallistua puhe- ja läsnäolo-oikeudella opiskelijakunnan jäsenet, hallituksen jäsenet sekä työntekijät ja muut sidosryhmien edustajat. Edustajisto voi tarvittaessa rajoittaa oikeutta jonkin asian käsittelyn ajaksi.

 

Miksi kokous järjestetään paikassa X ja/tai päivänä Y?
Edustajisto tekee päätöksen kokouksen ajankohdasta ja paikasta yleensä edeltävässä kokouksessa.

 

Haluan hakea edustajistoon! Miten toimin?
Edustajiston jäsenet valitaan kerran vuodessa järjestettävissä edustajiston vaaleissa, yleensä loka- marraskuussa. Opiskelijakunta tiedottaa vaalien ajankohdasta ja ehdokasasettelusta virallisilla tiedotustavoilla, eli sähköpostitiedotteessa ja nettisivuilla.

VAMOKin edustajisto 2017: (suluissa vaaliliitto)

 

Väisänen Juha, Puheenjohtaja

Peltoniemi Lauri, Varapuheenjohtaja

 

Hanhikoski Herkko (Tradenöörit) Latvaniemi Jani (Tradenöörit) Prusti Marko (Sote)
Hokkanen Aija (Tradenöörit) Le Merle Piia (Tradenöörit) Ranta Kaisa (Punavihreät opiskelijat)
Ikkala Akseli (Tradenöörit) Leppälä Maria (Tradenöörit) Reijonen Iida (Sote)
Jokelainen Jenny (Tradenöörit) Oksanen Teemu (Tradenöörit) Tapper Sami (Tradenöörit)
Kairismaa Juha (Tradenöörit) Olmari Tommi (Tradenöörit) Teinilä Taija (Sote)
Kivi Rosa(Tradenöörit) Peltoniemi Lauri (Tradenöörit) Viljanmaa Samuli (Sote)

Varajäsenet: 

 

(Järjestyksessä vaaliliitoittain vertausluvun perusteella. Varajäsenet nousevat edustajistoon vertausluvun perusteella varsinaisten jäsenten ollessa estyneitä. Siitä vaaliliitosta mihin puuttuva edustajiston jäsen kuuluu)

 

Luomalahti Samuli (Tradenöörit)
Kylander Joona (Tradenöörit) Rinta- Jaskari Petri (Tradenöörit)
Jussi Lampinen (Tradenöörit) Akinyemi Aino (Punavihreät opiskelijat)
Annika Kuusela (Sote) Pihalaja Mari (Sote)
Mikhael Rene (Tradenöörit) Karjalainen Sini (Punavihreät opiskelijat)