Edustajisto

Edustajisto käyttää opiskelijakunnan ylintä päätösvaltaa. Edustajisto koostuu 20 varsinaisesta jäsenestä sekä varajäsenistä. Varsinaisen jäsenen ollessa estynyt osallistumaan kokoukseen, on hänen tilallaan oikeutettu osallistumaan kokoukseen samaan vaaliliittoon kuuluva, jolla on seuraavaksi suurin vertausluku.

Mitä edustajisto tekee?

 

  • Valitsee hallituksen jäsenet
  • Valvoo ja ohjaa hallituksen toimintaa
  • Vahvistaa edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
  • Valitsee opiskelijaedustajat
  • Päättää jäsenmaksuista
  • Vahvistaa tulevan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion
  • Päättää opiskelijakunnan toiminnan suuntaviivoista

Ketkä saavat osallistua kokouksiin?
Edustajiston kokouksiin saavat edustajiston jäsenten ja puheenjohtajiston lisäksi osallistua puhe- ja läsnäolo-oikeudella opiskelijakunnan jäsenet, hallituksen jäsenet sekä työntekijät ja muut sidosryhmien edustajat. Edustajisto voi tarvittaessa rajoittaa oikeutta jonkin asian käsittelyn ajaksi.

 

Miksi kokous järjestetään paikassa X ja/tai päivänä Y?
Edustajisto tekee päätöksen kokouksen ajankohdasta ja paikasta yleensä edeltävässä kokouksessa.

 

Haluan hakea edustajistoon! Miten toimin?
Edustajiston jäsenet valitaan kerran vuodessa järjestettävissä edustajiston vaaleissa, yleensä loka- marraskuussa. Opiskelijakunta tiedottaa vaalien ajankohdasta ja ehdokasasettelusta virallisilla tiedotustavoilla, eli sähköpostitiedotteessa ja nettisivuilla.

Tradenöörit

Luoma Samuel

Allonen Jere

Väisänen Juha

Nordman Marko

Alasaari Henri

Rinta Max

Kivikangas Mira

Tefilovikj Resmija Isabella

Kouri Ilmari

Luhtalampi Sakari

Palosaari Julia

Huttunen Roosa

(Kiiskinen Teemu)

(Lahtinen Ville)

(Telkki Markus-Adrian)

(Paarma Teemu)

(Peltoniemi Sami)

(Tammisuo Mila)

Sote

Kultalahti Pasi

Marjamaa Sanna

Tihleman Katja

(Nurminen Jasmina)

(Savola Noora)

Punavihreät opiskelijat

Ranta Kaisa

(Simon Tobias)