Tentit

VAMKissa, kuten ammattikorkeakouluissa yleensäkin, tenttien järjestäminen ja niiden ajankohdat ovat täysin kurssikohtaisia – toisissa kursseissa tenttejä voi olla useita, toisissa ei yhtään. Tenttitiedot kerrotaan pääsääntöisesti kurssin alussa ja lisää tietoa saat tarvittaessa kurssin opettajalta.

 

Hyväksyttyä tai hylättyä arvosanaa saa puolestaan käydä uusimassa kahtena yleisenä uusintakoepäivänä. Uusintakoekäytännöstä saat lisää tietoa opettajaltasi.