Hallitus

              Ohjaus kaikille hallituksen jäsenille: hallitus@vamok.fi

Ulrika Palmberg

Hallituksen puheenjohtaja

puheenjohtaja@vamok.fi

050 365 1632

Jenna Laitila

Hallituksen varapuheenjohtaja

Sosiaalipoliittinen vastaava

sopo@vamok.fi

Häirintäyhdyshenkilö

hairintatytto@vamok.fi

040 096 1484

Arttu Kauppi

Viestintävastaava

viestinta@vamok.fi

Olli Syrjälä

Koulutuspoliittinen vastaava

kopo@vamok.fi

Häirintäyhdyshenkilö

hairintapoika@vamok.fi

044 510 0195

Thomas Parviainen

Kansainvälisyysvastaava

international@vamok.fi

Simon Smeds

Tutorvastaava

tutor@vamok.fi

Silvia Musikka

Liikunta- ja vapaa-aikavastaava

liikunta@vamok.fi

Joel Huovinen

Tapahtumavastaava

tapahtumat@vamok.fi

Edustajiston puheenjohtajisto
Paavo Sormunen

Edustajiston puheenjohtaja

epj@vamok.fi

040 753 4759

Emil Smedlund

Edustajiston varapuheenjohtaja

evpj@vamok.fi

040 766 2097