Hallitus

              Ohjaus kaikille hallituksen jäsenille: hallitus@vamok.fi

Antti Kaskiluoto

Hallituksen puheenjohtaja

puheenjohtaja@vamok.fi

044 991 2882

Jenni Lähteenmäki

Hallituksen varapuheenjohtaja

Koulutuspoliittinen vastaava

kopo@vamok.fi

Tiia Saarimaa

Viestintävastaava

viestinta@vamok.fi

Hilda Norrback

Sosiaalipoliittinen vastaava

sopo@vamok.fi

Häirintäyhdyshenkilö

hairintatytto@vamok.fi

Pauliina Vainiotalo

Kansainvälisyysvastaava

international@vamok.fi

Masi Kulay

Tutorvastaava

tutor@vamok.fi

Miro Mäkinen

Liikunta- ja vapaa-aikavastaava

liikunta@vamok.fi

Häirintäyhdyshenkilö

hairintapoika@vamok.fi

Ilmari Ohristo

Tapahtumavastaava

tapahtumat@vamok.fi

Edustajiston puheenjohtajisto
Laura Latvala

Edustajiston puheenjohtaja

epj@vamok.fi

Ida Juolahti

Edustajiston varapuheenjohtaja

evpj@vamok.fi