Opiskelijakunta

Mikä on opiskelijakunta?

Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta VAMOK on noin 1600 opiskelijan muodostama Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden palvelu- ja edunvalvontaorganisaatio.   Opiskelijakunnan tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiään. Opiskelijakunnan tehtävänä on myös valita opiskelijaedustajat päätoimisten opiskelijoiden keskuudesta ammattikorkeakoulun hallitukseen ja muihin monijäsenisiin toimielimiin sekä osallistua ammattikorkeakoulun muuhun toimintaan.   Jokainen Vaasan ammattikorkeakoulun päätoiminen opiskelija voi kuulua opiskelijakuntaan. Opiskelijakunta voi hyväksyä jäsenikseen myös muita ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Jäsenet hyväksyy opiskelijakunnan hallitus.   Opiskelijakunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä kolmesta yhdeksään (3-9) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sopii keskinäisestä työnjaosta.   Liity VAMOKin jäseneksi ja olet osaltasi varmistamassa, että etujasi ajetaan. Muita etuja jäsenyydestä ovat mm. virallinen FRANK- opiskelijakortti ja LUKUISIA paikallisia ja valtakunnallisia opiskelija-alennuksia, joita hyödyntämällä säästät tukun rahaa. VAMOKiin kuulumalla voit myös kuntoilla ja harrastaa ilmaiseksi opiskelijakunnan jäsenille tarjotuilla liikuntavuoroilla ja osallistua itse VAMOKin toimintaan. Älä siis heittäydy passiiviseksi, vaan fiksusti sekaannu asioihin, jotka elämääsi vaikuttavat!