Opiskelijakunta

Edunvalvonta

Edunvalvonta

Edunvalvonta

Edunvalvonta on suurelta osin opiskelijoille näkymätöntä vaikuttamistyötä esim. ammattikorkeakoulun hallinnon toimielimissä, jonne opiskelijakunta valitsee opiskelijaedustajat. Opiskelijakunta tekee koulutus- ja sosiaalipoliittista edunvalvontaa myös yhteistyössä muiden opiskelija- ja ylioppilaskuntien kanssa.

VAMOK vaikuttaa opiskelijoiden valtakunnalliseen edunvalvontaan Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n jäsenenä.  Opiskelijoiden etua valvotaan siis paikallisesti ja valtakunnallisesti. Kenellä tahansa on mahdollisuus vaikuttaa VAMOKissa edunvalvonnallisesti! Opiskelija voi vaikuttaa muun muassa edustajistossa, VAMOKin hallituksessa tai työryhmissä.

Opiskelijoiden asialla

Opiskelijoiden edunvalvonnan osalta VAMOKin tehtäviin kuuluu muun muassa toimia opiskelijoiden äänenä eri toimielimissä ja työryhmissä sekä valvoa opiskelijoiden etuja kuunnellen opiskelijoita esimerkiksi tekemällä kyselyitä ja välittämällä tietoa VAMKin hallinnolle. VAMOK ottaa myös kantaa opiskelijoita koskeviin ajankohtaisiin ongelmiin. VAMOKin tärkeitä tehtäviä ovat myös opetuksen laadun seuraaminen ja tuen tarjoaminen opiskelijoille ongelmatilanteissa. VAMOKilla toimivat esimerkiksi häirintäyhdyshenkilöt, joilta opiskelijat voivat saada luottamuksellista apua ongelmiinsa.

Arjessa VAMOKin edunvalvonta näkyy kenties konkreettisimmin esimerkiksi opiskelijakortilla saatavissa eduissa ja VAMOKin järjestämillä liikuntavuoroilla ja tapahtumissa. Myös tutortoiminta on tärkeä osa VAMOKin edunvalvontaa, sillä tutorit ovat usein uusien opiskelijoiden ensimmäinen kontakti opiskelijakuntaan ja ammattikorkeakouluun.

Työryhmät ja toimielimet, joissa VAMOK edustaa

  • Vaasan ammattikorkeakoulun johtoryhmä
  • Vaasan ammattikorkeakoulun osakeyhtiön hallitus
  • Vaasan opiskelija-asuntosäätiön hallitus
  • Vaasan ammattikorkeakoulun tutkintolautakunta
  • Vaasan ammattikorkeakoulun hyvinvointityöryhmä
  • Vaasan ammattikorkeakoulun koulutusvastuukokoukset
  • Vaasan ammattikorkeakoulun laatutiimi
  • Vaasan ammattikorkeakoulun valmiusryhmä
Edunvalvonnan palautelomake

"*" näyttää pakolliset kentät

Nimi / Name*
Tahdon että VAMOKin edunvalvonta on minuun yhteydessä. / I want VAMOK to be in touch with me*
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.