Opiskelijakunta

Tutorointi

Tutorointi

Tutorointi

VAMOK tarjoaa tutoroinnin palveluita jokaiselle Vaasan ammattikorkeakoulussa aloittavalle opiskelijalle. Tutorit toimivat tukena ja oppaina ensimmäisen lukuvuoden aikana, niin koulussa kuin vapaa-ajallakin. He jakavat tietoa ja kokemuksiaan ammattikorkeakoulun arkipäivän asioista, auttaen uusia opiskelijoita sopeutumaan uuteen ympäristöönsä. Lisäksi tutorit viettävät aikaa opiskeluryhmien kanssa ja järjestävät yhteisiä aktiviteetteja.

Näin haet tutoriksi

VAMOKin jäsenenä sinulla on mahdollisuus hakea opiskelijakunnan tutoriksi. Vuosittainen tutorhaku järjestetään tammikuun alussa, jolloin hakeminen tapahtuu sähköisen lomakkeen kautta. Kaikki hakijat käyvät läpi haastatteluprosessin tammi- ja helmikuun aikana. Haastattelujen jälkeen valitaan noin 90 tutoria seuraavaa lukuvuotta varten.

Hakemuksesi voi kohdistua neljään erilaiseen tutorointitehtävään: Vastuututor, suomenkielinen vertaistutor, englanninkielinen vertaistutor tai vaihtaritutor.

Kevään kuluessa valitut tutorit saavat koulutuksen, joka varustaa heidät tuleviin tehtäviinsä.

Tutorointi tarjoaa myös mahdollisuuden kerätä vapaa-valintaisia opintopisteitä. 

Vastuututor = 1op

Vertaistutor = 3op

Vaihtaritutor = 2op

Tutorin tehtävät

Vastuututor: Vastuututorina toimivat henkilöt ovat tutor-ryhmien vetäjiä. Usein he ovat jo toimineet tutorin roolissa aikaisemmin ja hakevat vastuututorin tehtävään tuomaan kokemustaan ryhmään.

Suomenkielinen vertaistutor: Yleisesti kutsutaan vertaistutoriksi. Vertaistutorina toimit ohjaajan ja opastajan roolissa päivätoteutuksessa opiskelevien ryhmille, yhdessä 3-5 muun tutorin kanssa. Jokaisella tutor-ryhmällä on ohjattavanaan yksi suomenkielinen opiskelijaryhmä.

Englanninkielinen vertaistutor: Englanninkieliset vertaistutorit vastaavat tehtäviltään suomenkielisiä vertaistutoreita, mutta heidän vastuullaan on Vaasan ammattikorkeakoulun englanninkielisten opiskelijaryhmien ohjaus ja opastus. Kaikki tutorointi tapahtuu englanniksi, mikä tarjoaa erinomaisen tilaisuuden kehittää omaa kielitaitoasi.

Vaihtaritutor: Vaihtaritutorin rooli on auttaa ja ohjata Vaasan ammattikorkeakouluun saapuvia kansainvälisiä vaihto-opiskelijoita. Tämän roolin tehtävät ovat henkilökohtaisempia, alkaen hetkestä, kun vaihto-opiskelija saapuu Vaasaan. Vaihtaritutor auttaa opiskelijaa sopeutumaan suomalaiseen arkeen ja uuteen kouluympäristöön. Tyypillisesti yhdellä vaihtaritutorilla on ohjattavanaan 1-3 vaihto-opiskelijaa.

Tutorhaku 2025

Tutorhaku käynnistyy tammikuussa 2025