Opiskelijakunta

Edustajisto

Edustajisto

Edustajisto

Edustajisto koostuu 20 varsinaisesta jäsenestä sekä varajäsenistä, jotka valitaan opiskelijoiden toimesta tehtävään kerran vuodessa järjestettävissä edustajistovaaleissa. Edustajisto kokoontuu vähintään kolmeen sääntömääräiseen kokoukseen vuodessa. Nämä kokoukset ovat syys- & kevätkokous sekä edustajiston järjestäytymiskokous. Edustajiston kokoukset ovat avoimia kaikille VAMOKin jäsenille.

Edustajiston tehtävät
  • Valitsee hallituksen jäsenet
  • Valvoo ja ohjaa hallituksen toimintaa
  • Vahvistaa edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
  • Valitsee opiskelijaedustajat
  • Hyväksyy säännöt ja opiskelijakunnan muut ohjaavat dokumentit
  • Päättää jäsenmaksuista
  • Vahvistaa tulevan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion
  • Päättää opiskelijakunnan toiminnan suuntaviivoista
Edustajistovaalit

Edustajistovaalit järjestetään vuosittain vaaliohjesäännön mukaisesti marraskuussa. Vaaleissa valitaan uusi edustajisto seuraavalle kalenterivuodelle. Kaikki VAMOKin jäsenet ovat vaalikelpoisia ja äänioikeutettuja vaaleissa. Vaalit järjestetään suhteellisena listavaalina ja äänestystapa on sähköinen. Opiskelijakunnan vaalilautakunta antaa vaalikuulutuksen, missä tiedotetaan vaalien ajankohta sekä ehdolleasettumisaika ja tapa.

Edustajistovaalien 2023 tulokset

Äänestysprosentti: 34,35%

Ääniä yhteensä: 655 kpl

Vaalien tulokset

Kiitos kaikille äänestäjille!

VAMOKin edustajistovaalien 2023 vaalikuulutus

Edustajistovaalit järjestetään 1.-8.11.2023.

Sähköiseen ehdokasasettelulomakkeeseen pääset tästä ja vaaliliiton perustamisasiakirjoja saa VAMOKin toimistolta 2.10.2023 alkaen. Vaaliasiakirjat on palautettava VAMOKin toimistolle 16.10.2023 klo 14 mennessä.

Vaaliliitossa tulee olla vähintään yksi ehdokas ja korkeintaan kaksi kertaa niin monta ehdokasta, kuin vaalissa on valittavia. Kukaan ei saa olla useammassa kuin yhdessä vaaliliitossa ehdokkaana. Vaaliliiton asiamiehenä toimii yksi opiskelijakunnan äänioikeutettu jäsen.

Lisätietoja: vaalit@vamok.fi