Tutorointi

Tutor on henkilö, joka opastaa ja on henkisenä tukena aloittaville opiskelijoille. Tutorhaku alkaa vuoden lopussa ja tulevat tutorit valitaan vuoden alussa hallituksen tutorvastaavan järjestämien haastattelujen perusteella. Tutoreille järjestetään kevään kuluessa tutorkoulutuksia sekä tutorleiri. Tutorointi alkaa syksyllä ja kestää yhden lukuvuoden kerrallaan. Tutoroinnista saa kaksi opintopistettä vapaasti valittaviin opintoihin.

 

Perinteisen tutoroinnin lisäksi on mahdollista toimia myös kansainvälisenä eli KV-tutorina ja markkinontitutorina. KV-tutor auttaa vaihto-opiskelijaa sopeutumaan Suomeen ja Vaasaan. KV-tutoreille järjestetään erillinen englanninkielinen koulutus. KV-tutoroinnista saa yhden opintopisteen. Markkinointitutori puolestaan edustaa Vaasan ammattikorkeakoulua tapahtumissa, kuten messuilla ja oppilaitosvierailuilla. Markkinointitutorointia varten järjestetään erillinen koulutus, jossa käydään läpi markkinoinnissa hyödyllisiä asioita sekä taitoja. Tehtävien hoidosta markkinointitutorit saavat korvauksen Vaasan ammattikorkeakoululta.

 

Tutoroinnin kautta tutustut uusiin ihmisiin, saat uusia ystäviä sekä kokemusta muiden ohjaamisesta. Tutoryhteisö on tiivis, mutta helposti lähestyttävä kaveriporukka, joka koostuu eri alojen opiskelijoista, jotka myös järjestelevät asioita yhdessä ja erikseen. Tutoroinnin voit myös merkitä ansioluetteloosi luottamustehtäviin ja hakiessasi työpaikkaa siitä voi olla sinulle hyötyä. Lisäksi tutoroinnin etuna on se, että opit, miten huomioidaan toiset ja opit myös kantamaan vastuuta luottamustehtävien hoitamisesta. Tutoroinnista saat kaupanpäälle myös hyvän mielen!

 

Jos sinulla on kysyttävää tutoroinnista, ota yhteyttä tutorvastaavaan tutor@vamok.fi tai kansainvälisyysvastaavaan international@vamok.fi.