Tutorointi

Tutor on henkilö, joka opastaa ja on henkisenä tukena aloittaville opiskelijoille. Tutorhaku alkaa tammikuussa ja tulevat tutorit valitaan helmikuun alussa hallituksen tutorvastaavan järjestämien haastattelujen perusteella. Tutoreille järjestetään kevään kuluessa tutorkoulutuksia sekä tutorleiri. Tutorointi alkaa syksyllä ja kestää yhden lukuvuoden kerrallaan. Vertaistutoroinnista saa kolme opintopistettä vapaasti valittaviin opintoihin. Lisäksi toista vuottaan tutoroivalla vastuututorilla on mahdollisuus tienata vielä yksi opintopiste lisää.

 

Perinteisen vertaistutoroinnin lisäksi on mahdollista toimia myös kansainvälisenä eli KV-tutorina. KV-tutor auttaa vaihto-opiskelijaa sopeutumaan Suomeen ja Vaasaan. KV-tutorina toimiminen on loistava tilaisuus kehittää englannin kielitaitoasi ja saada uusia kansainvälisiä kavereita. KV-tutoreille järjestetään erillisiä englanninkielisiä koulutuksia kevään aikana ja onnistuneesta KV-tutoroinnista saat loppuraportin palautettuasi kaksi opintopistettä.

 

Tutoroinnin kautta tutustut uusiin ihmisiin, saat uusia ystäviä sekä kokemusta muiden ohjaamisesta. Tutoryhteisö on tiivis, mutta helposti lähestyttävä kaveriporukka, joka koostuu eri alojen opiskelijoista, jotka myös järjestelevät asioita yhdessä ja erikseen. Tutoroinnin voit myös merkitä ansioluetteloosi luottamustehtäviin ja hakiessasi työpaikkaa siitä voi olla sinulle hyötyä. Lisäksi tutoroinnin etuna on se, että opit, miten huomioidaan toiset ja opit myös kantamaan vastuuta luottamustehtävien hoitamisesta. Tutoroinnista saat kaupanpäälle myös hyvän mielen!

 

Jos sinulla on kysyttävää tutoroinnista, ota yhteyttä tutorvastaavaan tutor@vamok.fi tai kansainvälisyysvastaavaan international@vamok.fi.