Korkeakouluopiskelijat vaativat 100 euron tasokorotusta opintorahaan

Artikkeli

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ja Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) vaativat eduskuntavaalikampanjassaan 100 euron tasokorotusta opintorahaan. Tällä hetkellä moni opiskelija elää köyhyysrajan alla. Korkeakouluopiskelijoiden opintoraha on tällä hetkellä 268,23 euroa kuukaudessa. Lisäksi opiskelijat voivat saada asumistukea, jonka taso riippuu asuinkunnasta ja ruokakunnan koosta.

”Liian moni opiskelija elää köyhyysrajan alla, vaikka he nostavat täyden opintolainan tai käyvät opintojen ohella töissä. Maailmantilanne on heikentänyt entisestään opiskelijoiden toimeentuloa”, SYL:n puheenjohtaja Lotta Leinonen muistuttaa.

Vuoden 2017 jälkeen opintolainakanta on kaksinkertaistunut ja opintotuen ostovoima heikentynyt noin 100 eurolla. Armottomasti nousevat elinkustannukset ja julmasti kasvavat korot syövät tälläkin hetkellä opiskelijoiden toimeentuloa.

Opintorahan korotus 100 eurolla nostaisi yksin asuvan opiskelijan kuukausittaiset suorat etuudet 683–833 euron tasolle asumistuen kanssa. Tämä vastaa kutakuinkin Suomen muun perusturvan tasoa.

”Riittävä toimeentulo on perusedellytys sujuvalle opiskelulle. Panostukset opiskelijoiden toimeentuloon ovat myös panostuksia mielenterveyteen, kun ei tarvitse pelätä riittävätkö rahat”, SAMOKin puheenjohtaja Joonas Soukkio tähdentää.

Suomessa on lähes 300 000 korkeakouluopiskelijaa. He ovat moninainen ryhmä erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Korkeakouluopiskelijoista esimerkiksi 18 prosenttia on perheellisiä, 20 prosenttia osaopiskelukykyisiä ja 6 prosenttia ulkomaalaisia. Opiskelijat ovat keskimäärin hyvin pienituloisia ja kärsivät usein erilaisista mielenterveyden häiriöistä. Yleisesti korkeakouluopiskelijoiden sosiaalinen asema on heikko verrattuna muuhun väestöön. Opiskelijoiden käsissä on kuitenkin tulevaisuus ja heidän pärjäämisestään riippuu Suomen pärjääminen.

”Riittävä toimeentulo on perusedellytys sujuvalle opiskelulle. Panostukset opiskelijoiden toimeentuloon ovat myös panostuksia mielenterveyteen, kun ei tarvitse pelätä riittävätkö rahat”

Lisätietoja:
Joonas Soukkio

Puheenjohtaja, Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK

050 389 1000

Lotta Leinonen

Puheenjohtaja, Suomen ylioppilaskuntien liitto

044 906 5004

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK on valtakunnallinen opiskelijajärjestö, joka tekee edunvalvontaa 168 000 ammattikorkeakouluopiskelijan puolesta. Se koostuu 23:sta ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnasta. 

Suomen ylioppilaskuntien liitto on opiskelijajärjestö, joka edustaa noin 130 000 yliopisto-opiskelijaa Suomessa. SYL:n jäseniä ovat Suomen kaikkien yliopistojen ylioppilaskunnat.