Edustajisto

Edustajisto käyttää opiskelijakunnan ylintä päätösvaltaa. Edustajisto koostuu 20 varsinaisesta jäsenestä sekä varajäsenistä. Varsinaisen jäsenen ollessa estynyt osallistumaan kokoukseen, on hänen tilallaan oikeutettu osallistumaan kokoukseen samaan vaaliliittoon kuuluva, jolla on seuraavaksi suurin vertausluku.

Mitä edustajisto tekee?

 

  • Valitsee hallituksen jäsenet
  • Valvoo ja ohjaa hallituksen toimintaa
  • Vahvistaa edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
  • Valitsee opiskelijaedustajat
  • Päättää jäsenmaksuista
  • Vahvistaa tulevan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion
  • Päättää opiskelijakunnan toiminnan suuntaviivoista

Ketkä saavat osallistua kokouksiin?
Edustajiston kokouksiin saavat edustajiston jäsenten ja puheenjohtajiston lisäksi osallistua puhe- ja läsnäolo-oikeudella opiskelijakunnan jäsenet, hallituksen jäsenet sekä työntekijät ja muut sidosryhmien edustajat. Edustajisto voi tarvittaessa rajoittaa oikeutta jonkin asian käsittelyn ajaksi.

 

Miksi kokous järjestetään paikassa X ja/tai päivänä Y?
Edustajisto tekee päätöksen kokouksen ajankohdasta ja paikasta yleensä edeltävässä kokouksessa.

 

Haluan hakea edustajistoon! Miten toimin?
Edustajiston jäsenet valitaan kerran vuodessa järjestettävissä edustajiston vaaleissa, yleensä loka-marraskuussa. Opiskelijakunta tiedottaa vaalien ajankohdasta ja ehdokasasettelusta virallisilla tiedotustavoilla, eli sähköpostitiedotteessa ja nettisivuilla.

 

Vuoden 2022 edustajisto

Päivitetty 12.9.2022

Varsinainen jäsen Vaaliliitto
1 Joona Heimlander Tradenöörit
2 Laura Latvala SoTe
3 Silvia Musikka Tradenöörit
4 Toni Kolppanen SoTe
5 Jasmin Paalijärvi Tradenöörit
6 Teemu Alatalo Tradenöörit
7 Adrienn Magyar SoTe
8 Pauliina Orelma Tradenöörit
9 Thomas Parviainen Tradenöörit
10 Olli Syrjälä Tradenöörit
11 Paavali Aho Tradenöörit
12 Kimi Örni Tradenöörit
13 Matias Nissinen SoTe
14 Roosa Annila Tradenöörit
15 Emil Smedlund Tradenöörit
16 Wilma Tuomela SoTe
17 Simon Smeds Tradenöörit
18 Henna Heinula Tradenöörit
19 Ida Juolahti SoTe
20 Arttu Jutila SoTe
Varajäsen Vaaliliitto
21 Niko Yli-Kuivila Tradenöörit
22 Veera Kero Tradenöörit
23 Amanda Jousmäki Tradenöörit
24 Jouni Kautto Tradenöörit
25 Helena Holopainen Tradenöörit
26 Lotta Valo SoTe
27 Elina Kangastie Tradenöörit
28 Vilma Nyman SoTe
29 Oona Tankka Tradenöörit
30 Kalle Saravesi Tradenöörit
31 Buba Jabbi SoTe
32 Janne Mäki Tradenöörit
33 Sami Peltola Kokoomuksen yhteislista
34 Teemu Von Boehm Tradenöörit