Edustajisto

Edustajisto

Opiskelijakunnan korkeinta päätäntävaltaa käyttää Edustajisto. Edustajisto koostuu 20 varsinaisesta jäsenestä sekä varajäsenistä, jotka valitaan opiskelijoiden toimesta tehtävään kerran vuodessa järjestettävissä edustajistovaaleissa. Edustajisto kokoontuu vähintään kolmeen sääntömääräiseen kokoukseen vuodessa. Nämä kokoukset ovat syys- & kevätkokous sekä edustajiston järjestäytymiskokous. Edustajiston kokoukset ovat avoimia kaikille VAMOKin jäsenille.

 

Vuoden 2023 edustajiston kokoonpano.

Edustajiston tehtävät
  • Valitsee hallituksen jäsenet
  • Valvoo ja ohjaa hallituksen toimintaa
  • Vahvistaa edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
  • Valitsee opiskelijaedustajat
  • Hyväksyy säännöt ja opiskelijakunnan muut ohjaavat dokumentit
  • Päättää jäsenmaksuista
  • Vahvistaa tulevan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion
  • Päättää opiskelijakunnan toiminnan suuntaviivoista

Edustajistovaalit

Edustajistovaalit järjestetään vuosittain vaaliohjesäännön mukaisesti marraskuussa. Vaaleissa valitaan uusi edustajisto seuraavalle kalenterivuodelle. Kaikki VAMOKin jäsenet ovat vaalikelpoisia ja äänioikeutettuja vaaleissa. Vaalit järjestetään suhteellisena listavaalina ja äänestystapa on sähköinen. Opiskelijakunnan vaalilautakunta antaa vaalikuulutuksen, missä tiedotetaan vaalien ajankohta sekä ehdolleasettumisaika ja tapa.

VAMOKin edustajistovaalien 2022 vaalikuulutus

VAALIKUULUTUS: Edustajistovaalit järjestetään 2.- 9.11.2022. Sähköiseen ehdokasasettelulomakkeeseen pääset tästä ja vaaliliiton perustamisasiakirjoja saa VAMOKin toimistolta 26.9.2022 alkaen. Vaaliasiakirjat on palautettava VAMOKin toimistolle 13.10.2022 klo 14:00 mennessä.

 

Vaaliliitossa tulee olla vähintään yksi ehdokas ja korkeintaan kaksi kertaa niin monta ehdokasta, kuin vaalissa on valittavia.

Kukaan ei saa olla useammassa kuin yhdessä vaaliliitossa ehdokkaana. Vaaliliiton asiamiehenä toimii yksi opiskelijakunnan äänioikeutettu jäsen.

 

 

Lisätietoja:

vaalit@vamok.fi

VAMOKin edustajistovaalien 2022 tulokset

VAMOKin Edustajistovaalien 2022 äänestysprosentti oli huikea 37,47%, iso kiitos kaikille äänestäjille!

 

Äänioikeutettuja: 1927
Äänestäneet: 722

Vaalien tulokset