Edustajisto

Edustajisto käyttää opiskelijakunnan ylintä päätösvaltaa. Edustajisto koostuu 20 varsinaisesta jäsenestä sekä varajäsenistä. Varsinaisen jäsenen ollessa estynyt osallistumaan kokoukseen, on hänen tilallaan oikeutettu osallistumaan kokoukseen samaan vaaliliittoon kuuluva, jolla on seuraavaksi suurin vertausluku.

Mitä edustajisto tekee?

 

  • Valitsee hallituksen jäsenet
  • Valvoo ja ohjaa hallituksen toimintaa
  • Vahvistaa edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
  • Valitsee opiskelijaedustajat
  • Päättää jäsenmaksuista
  • Vahvistaa tulevan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion
  • Päättää opiskelijakunnan toiminnan suuntaviivoista

Ketkä saavat osallistua kokouksiin?
Edustajiston kokouksiin saavat edustajiston jäsenten ja puheenjohtajiston lisäksi osallistua puhe- ja läsnäolo-oikeudella opiskelijakunnan jäsenet, hallituksen jäsenet sekä työntekijät ja muut sidosryhmien edustajat. Edustajisto voi tarvittaessa rajoittaa oikeutta jonkin asian käsittelyn ajaksi.

 

Miksi kokous järjestetään paikassa X ja/tai päivänä Y?
Edustajisto tekee päätöksen kokouksen ajankohdasta ja paikasta yleensä edeltävässä kokouksessa.

 

Haluan hakea edustajistoon! Miten toimin?
Edustajiston jäsenet valitaan kerran vuodessa järjestettävissä edustajiston vaaleissa, yleensä loka-marraskuussa. Opiskelijakunta tiedottaa vaalien ajankohdasta ja ehdokasasettelusta virallisilla tiedotustavoilla, eli sähköpostitiedotteessa ja nettisivuilla.

 

Vuoden 2021 edustajisto

Päivitetty 2.1.2021

Varsinainen jäsen
Lista
1 Matias Luukkanen Tradenöörit
2 Ida Kriikkula Tradenöörit
3 Paavo Sormunen Tradenöörit
4 Jasmin Paalijärvi Tradenöörit
5 Wilma Tuomela SOTE
6 Elina Kangastie Tradenöörit
7 Matias Nissinen SOTE
8 Paavali Aho Tradenöörit
9 Emil Smedlund Tradenöörit
10 Riku Soppela Vapaajuomarit
11 Roosa Annila Tradenöörit
12 Emma Heininen SOTE
13 Veera Kero Tradenöörit
14 Elisa Pirttilahti Tradenöörit
15 Elli Yötähti SOTE
16 Miika Nurmi Tradenöörit
17 Tuomo Tammela Tradenöörit
18 Niko Yli-Kuivila Tradenöörit
19 Henri Alasaari Vapaajuomarit
20 Mikael Rintaniemi Tradenöörit
Varajäsen
Lista
21 Ella Ruski Tradenöörit
22 Janne Mäki Tradenöörit
23 Elis Hägglund Vapaajuomarit
24 Kari Hartikainen Tradenöörit
25 Eveliina Korteniemi Tradenöörit
26 Veikko-Akseli Widenoja Tradenöörit
27 Linnea Eerola Tradenöörit
28 Eetu Kiuru Vapaajuomarit
29 Juho Kattelus Vapaajuomarit
30 Jussi Lehtinen Vapaajuomarit
31 Aatu Puisto Kokoomus
32 Niina Rahko Vapaajuomarit