Edustajisto

Edustajisto käyttää opiskelijakunnan ylintä päätösvaltaa. Edustajisto koostuu 20 varsinaisesta jäsenestä sekä varajäsenistä. Varsinaisen jäsenen ollessa estynyt osallistumaan kokoukseen, on hänen tilallaan oikeutettu osallistumaan kokoukseen samaan vaaliliittoon kuuluva, jolla on seuraavaksi suurin vertausluku.

Mitä edustajisto tekee?

 

  • Valitsee hallituksen jäsenet
  • Valvoo ja ohjaa hallituksen toimintaa
  • Vahvistaa edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
  • Valitsee opiskelijaedustajat
  • Päättää jäsenmaksuista
  • Vahvistaa tulevan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion
  • Päättää opiskelijakunnan toiminnan suuntaviivoista

Ketkä saavat osallistua kokouksiin?
Edustajiston kokouksiin saavat edustajiston jäsenten ja puheenjohtajiston lisäksi osallistua puhe- ja läsnäolo-oikeudella opiskelijakunnan jäsenet, hallituksen jäsenet sekä työntekijät ja muut sidosryhmien edustajat. Edustajisto voi tarvittaessa rajoittaa oikeutta jonkin asian käsittelyn ajaksi.

 

Miksi kokous järjestetään paikassa X ja/tai päivänä Y?
Edustajisto tekee päätöksen kokouksen ajankohdasta ja paikasta yleensä edeltävässä kokouksessa.

 

Haluan hakea edustajistoon! Miten toimin?
Edustajiston jäsenet valitaan kerran vuodessa järjestettävissä edustajiston vaaleissa, yleensä loka-marraskuussa. Opiskelijakunta tiedottaa vaalien ajankohdasta ja ehdokasasettelusta virallisilla tiedotustavoilla, eli sähköpostitiedotteessa ja nettisivuilla.

 

Vuoden 2022 edustajisto

Päivitetty 14.1.2022

Varsinainen jäsen Vaaliliitto
1 Joona Heimlander Tradenöörit
2 Laura Latvala SoTe
3 Silvia Musikka Tradenöörit
4 Toni Kolppanen SoTe
5 Jasmin Paalijärvi Tradenöörit
6 Teemu Alatalo Tradenöörit
7 Adrienn Magyar SoTe
8 Pauliina Orelma Tradenöörit
9 Thomas Parviainen Tradenöörit
10 Olli Syrjälä Tradenöörit
11 Paavali Aho Tradenöörit
12 Kimi Örni Tradenöörit
13 Matias Nissinen SoTe
14 Roosa Annila Tradenöörit
15 Johannes Sipilä Tradenöörit
16 Emil Smedlund Tradenöörit
17 Wilma Tuomela SoTe
18 Simon Smeds Tradenöörit
19 Ida Juolahti SoTe
20 Arttu Jutila SoTe
Varajäsen Vaaliliitto
21 Henna Heinula Tradenöörit
22 Niko Yli-Kuivila Tradenöörit
23 Veera Kero Tradenöörit
24 Amanda Jousmäki Tradenöörit
25 Jouni Kautto Tradenöörit
26 Helena Holopainen Tradenöörit
27 Lotta Valo SoTe
28 Elina Kangastie Tradenöörit
29 Vilma Nyman SoTe
30 Oona Tankka Tradenöörit
31 Kalle Saravesi Tradenöörit
32 Buba Jabbi SoTe
33 Janne Mäki Tradenöörit
34 Sami Peltola Kokoomuksen yhteislista
35 Teemu Von Boehm Tradenöörit